• 20171213_120012.jpg
  • 20211124_130638.jpg
  • 1637752055683.jpg
  • image4.jpeg
  • image6 (1).jpeg
  • promo123.jpg
  • tolerantnist4.jpg
  • yacuk.jpg

Сторінка адміністрації

Ворона Наталія Романівна - директор школи

читати далі

 Сучасний урок

Я досліджую світ

За межами уроку

"День Гідності та Свободи"

Подорожуючи вчимось

Форум педагогічного досвіду

      Тільки творчий, ерудований, здатний осягати нове упродовж життя, учитель може виховати такого ж учня. Команда однодумців ПШ№53 м. Львова постійно працює над своїм професійним самовдосконаленням. Вчимося самі і навчаємо колег. Будь-який здобутий досвід – цінний. А для студентів Педагогічного фахового коледжу ЛНУ імені Івана Франка співпраця з учителями початкових класів нашої школи - хороший старт у майбутню професію.

Методичний диспут «Стратегія розвитку школи. Яким бачимо випускника початкової школи»

Педагогічні читання

     З нагоди 300-літнього ювілею Григорія Савича Сковороди у нашому колективі відбулися педагогічні читання. Життєвий шлях мислителя, письменника, педагога та його творчість викликають зацікавлення і бажання заглибитись у його спадщину. Якою шкалою оцінювання користувався викладач Сковорода? Чому на купюрі 500 гривень поряд із портретом філософа зображено фонтан? Якими роздумами про чесноти, порадами ділиться Григорій Савич у листах до друзів? Це і багато іншої цікавої і корисної інформації прозвучало на педчитаннях.

Педагогічна практика

   Сучасна школа чекає вчителя нової формації, який формувався би як високий фахівець своєї справи, а в майбутньому — став справжнім професіоналом, наставником і вихователем наступних поколінь. Становленню особистості вчителя має велике значення той «опосередкований досвід, який поступово накопичується в результаті спостережень за роботою вчителів школи, своїх товаришів» (Євтух Микола Борисович /дійсний член (академік) НАПН України, д-р. пед. наук, професор Інституту педагогіки НАПН України).
   Тому вчителям-наставникам дуже важливо показати студентам новий, сучасний урок, який відповідає потребам часу і суспільства.
   Cтудентки  Педагогічний фаховий коледж ЛНУ ім. Івана Франка  Христина Стельмашик, Антоніна Миколаєвич та Богдана-Марія Гусак на уроці у 4-Б класі (вчитель Надія Балук) та  у 3-Г класі  (вчитель Oleksandra Harbuz), студентки Андріяна Величко 
   Ольга Балюк Olya Balyuk на уроці в 4-Г класі (вчитель Світлана Бойко).

Міська творча група

     Міська творча група «Розвиток продуктивного мислення у молодших школярів» розпочала роботу в 2011 році на базі Львівської спеціалізованої  загальноосвітньої школи І ступеня № 53з поглибленим вивченням англійської мови.
В ній беруть участь 26 учителів з різних шкіл м. Львова:
1.Адамчук Наталя Михайлівна                                          СЗШ № 91          
2. Балук Надія Василівна                                                   ПШ№53 
3. Білобринь Наталія Володимирівна                               ПШ№53                       
4. Венгрин Зоряна Михайлівна                                          СЗШ № 99
5. Волих Оксана Володимирівна                                       СЗШ № 73
6. Гетьман Галина Степанівна                                           ПШ№53   
7. Гірняк Світлана Ярославівна                                         СЗШ № 91
8. Гусак Ірина Степанівна                                                  ЗСШ№2
9. Гачок  Галина  Володимирівна                               ЗОШ “Берегиня”
10. Дорошенко Тетяна Павлівна                                      СЗШ № 91
11. Дзядик Наталія Василівна                                          ПШ№53                       
12. Зелінська Ольга Іванівна                                             СЗШ №73                                    
13. Козак Тетяна Антонівна                                              ПШ№53
14. Очерклевич  Олександра Ярославівна                        ПШ№53                       
15. Романишин Оксана Євгенівна                                    ПШ№53  
16.Сидор Марія Василівна                                                 СЗШ №99
17. Скоропад Галина Романівна                                        СЗШ № 91
18. Солодка Ольга   Станіславівна                                     СЗШ №8
19. Смерека Ольга Степанівна                                       ПШ№53                                           
20. Фрейда Христина  Михайлівна                                   ПШ№53                           
21. Химко Галина Михайлівна                                        СЗШ № 91
22. Хамуляк  Наталя Степанівна                                     СЗШ № 91
23. Харина Галина Володимирівна                                СЗШ № 91
24. Човган Наталія Богданівна                                        СЗШ № 99
25.Шах Ірина Модестівна                                                  СЗШ № 92
Керівник  творчої  групи:  Петрів Світлана Степанівна
                         Мета.                                                                        
                Підвищення професійної компетентності вчителів та забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
                              Основні завдання:
забезпечення реалізації освітніх реформ;
розв’язання актуальних проблем навчально- виховного процесу;
впровадження ідей педагогічної та  психологічної науки у практику роботи  навчальних  закладів.
     А     завдання   навчання    математики:
Формування у молодших школярів ключових компетентностей, з – поміж яких основною виступає « уміння вчитися», продуктивно мислити  як здатність до самоорганізації у навчальній діяльності;
Опанування учнями предметних математичних компетенцій – обчислювальних, інформаційно-графічних, геометричних, алгебраїчних, логічних.
Задачі в початковому курсі математики відіграють роль пізнавального засобу, за допомогою якого учні знайомляться з життєвими ситуаціями, вирішення яких потребує знання залежностей між величинами, їх взаємозв’язків.
     В основі процесу розв’язування задач лежать загальні розумові дії аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення. Таким чином, при розв’язуванні задач зосереджується увага не лише на актуальний рівень аналітико-синтетичної діяльності учня, на особливості його мислення (гнучкість, свідомість тощо), а й здійснюється подальший їх розвиток.
     Учителі розробили блок конспектів до уроків продуктивного мислення, котрі  надруковані у  Методичному посібнику для вчителя схваленого Міністерством Освіти, а також до  газети «Початкова освіта».

                                             ЗМІСТ
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 1—4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
5 Пояснювальна записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗДІЛІВ, ТЕМ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ПОСІБНИКАХ. . 54
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ, УМІЩЕНИХ У НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКАХ
«ПЛАНЕТА МІРКУВАНЬ» ДЛЯ 1—4 КЛАСІВ . . . . ................. . . . . . . . . . . 72
1 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
ОРІЄНТОВНІ РОЗРОБКИ УРОКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ «ПЛАНЕТА МІРКУВАНЬ», 1—4 КЛАСИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
 1 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
 2 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
 3 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
 4 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
З ДОСВІДУ ВЧИТЕЛІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
 1 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
2 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
3 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
4 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 
Учителі  активно відвідували засідання «Літніх шкіл»  від І по VII.
Ø    13.01.2016 році було проведено  семінар – презентацію  Творча педагогічна майстерня «Школа 3 класу»

 

26.08.2016року   У рамках VII Літньої школи з розвитку
продуктивного мислення провели  Міський науково-практичний семінар «Творча математика як один з кращих засобів навчити наших дітей мислити»
(за матеріалами інноваційних підручників з математики для початкової школи авторів Ольги Гісь та Ірини Філяк)

 

Учителі активно розробляють мультимедійний супровід до завдань посібника «Планета Міркувань» 1- 4 класів.

Педагогічна практика

     На педагогічну практику у ПШ №53 м.Львова приходять справжні сучасні студенти - розумні, енергійні, амбіційні, креативні, які мають серйозне ставлення до роботи. Студенти Педагогічного фахового коледжу  ЛНУ ім. Івана Франка Настя Красногурська та  Мар'яна Голдій  провели сучасні добре сплановані, динамічні, яскраві уроки  у 2-Г класі (вчитель О.Гарбуз). Учні з захопленням поринули у вир цікавого навчання, були активними, емоційними, але й дисциплінованими. Приємно усвідомлювати, що ряди педагогів Львівщини незабаром поповняться такими вчителями.

Способи комунікації

Витяг з протоколу педагогічної ради 23.02.2023р.

Витяг з протоколу педагогічної ради 18.06.2021р.

Витяг з протоколу педагогічної ради 12.05.2020р.

Витяг з протоколу педагогічної ради 10.12.2014р.

Витяг з протоколу педагогічної ради 31.10.2013р.

Витяг з протоколу педагогічної ради 28.10.2011р.

Методична рада

Методична рада 2021-2022 н.р.

Досвід роботи вчителів, що атестувалися у 2020-2021 н.р.

 

   

Балук Надія Василівна 
Кравчук Наталія Іванівна 
Купчак Наталія Олександрівна 
Маслій Наталія Григорівна 
Очерклевич Олександра Ярославівна 
Петрів Світлана Степанівна 

  Педагогічна практика студентів групи ШКВ - 22

Студенти Педагогічного коледжу Львівського національно університету імені Івана Франка спеціальності «Початкова освіта» групи ШКВ -22 проходили педагогічну практику у ПШ N 53 міста Львова. У школі було створено усі умови для проходження практики. Усі уроки були обговорені з учителем і методистом.
Хочемо висловити щиро подяку директору школи Вороні Н.Р, заступникам директора з навчально-виховної роботи Святошенко Н.О., Чарковській К.Ю. та вчителям : Гарбуз О.Я, Петрів С.С., Козак Т.А, Гарматій О.Я, Фрейді Х.М.,  Білобринь Н.В., Романишин О.Є., Смереці О.С., Очерклевич О.Я., Карлик О.Б.,  Лазів Н.Й., які мають великий стаж роботи, високу фахову та методичну підготовку.
А також особливу подяку хочемо висловити керівнику практики Сулим О.І., яка дала нам цінний багаж знань. Усім педагогам дякуємо за отриманні практичні вміння, за бажання нам допомогти, за поради, терпеливість і підтримку.
Це дало нам можливість застосувати наші знання на практиці, викликало бажання вдосконалювати педагогічні здібності та зробити висновки. Студенти групи ШКВ -22 дуже задоволені таким видом роботи, бо краще ознайомилися зі своєю майбутньою професією, дізналися багато нового та цікаво.
Щиро дякуємо!